Ιογενής γαστρεντερίτιδα – Υγεινή & Ασφάλεια

Οταν λέμε “Ιωση” και “Ιογενής γαστρεντερίτιδα”, δεν εννοούμε πως ήλθε εντελώς ξαφνικά και ανεξήγητα, περίπου όπως ο … σεισμός, για τον οποίον δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε.
Η γαστρεντερίτιδα οφείλεται σε τρόφιμα ή νερά, δηλαδή σε πλημμελή καθαριότητα, μόνο που δεν είναι σαφές αν ευθύνεται η επιχείρηση ή κάποιος εξωγενής παράγοντας, πχ Πελάτης στην περίπτωση κάποιου Ξενοδοχείου.
Προλαμβάνεται ή αντιμετωπίζεται με σχολαστική καθαριότητα, ένταση των διαδικασιών Καθαριότητας και Υγιεινής…
Οι ευθύνες δύσκολα μπορούν να εντοπισθούν…
Tags: No tags

Comments are closed.