Ιογενής γαστρεντερίτιδα – Υγεινή & Ασφάλεια

Οταν λέμε "Ιωση" και "Ιογενής γαστρεντερίτιδα", δεν εννοούμε πως ήλθε εντελώς ξαφνικά και ανεξήγητα, περίπου όπως ο ... σεισμός, για τον οποίον δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Η γαστρεντερίτιδα οφείλεται σε τρόφιμα ή νερά, δηλαδή σε πλημμελή καθαριότητα, ...