Βαθμός Αξιολόγησης για την Ποιότητα Τροφίμων & Νερών 2018 – Ξενοδοχεία / Δωδεκάνησα!

Η Αξιολόγηση είναι για εσωτερική χρήση, δεδομένου ότι κάθε μονάδα έχει ιδιαίτερο Πρόγραμμα. Αν και τα δείγματα έχουν διαφορετική βαρύτητα, για λόγους διευκόλυνσης θεωρούνται ισοδύναμα.
Ένα δείγμα με “σημαντικές αποκλίσεις” υπήρξε δυνητικά επικίνδυνο, αλλά δεν προκάλεσε οπωσδήποτε κάποιο πρόβλημα…
Σημαντικές αποκλίσεις σε τρόφιμα χαρακτηρίζεται η παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών (Salmonella spp ή Listeria), ή μεγάλων αριθμών δεικτών μόλυνσης, πχ E. coli
Μικρή απόκλιση σε πόσιμα νερά χαρακτηρίζεται κυρίως στη Νότια Ρόδο η παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων χλωριούχων αλάτων στο δίκτυο.
Στις Κολυμβητικές Δεξαμενές χαρακτηρίζονται μικρές αποκλίσεις η παρουσία κυανουρικών (> 100 mg / l), ή το χαμηλό pH (< 7,0). Η ανίχνευση ψευδομονάδων > 10 / 100 ml χαρακτηρίζεται ως σημαντική απόκλιση.
Θεωρούμε πως για κάθε Μονάδα ξεχωριστά, η ετήσια “Αξιολόγηση” βοηθά στη βελτίωση της Ποιότητας με την πραγματοποίηση προγραμματισμένων διορθωτικών ενεργειών και βελτίωση των διαδικασιών, και αυτός είναι ο κύριος σκοπός-της!
Θεωρούμε ότι οι Ξενοδοχειακές Μονάδες της Δωδεκανήσου βρίσκονται πραγματικά σε πολύ ικανοποιητική κατάσταση σε σχέση με την Ποιότητα Προϊόντων και Υπηρεσιών που παρέχουν, χάρη στον επαγγελματισμό των εργαζομένων, των επιτελικών στελεχών και των Διευθύνσεων! Δίκαια η Δωδεκάνησος χαρακτηρίζεται ως “η Ναυαρχίδα του Ελληνικού τουρισμού”.

Tags: No tags

Comments are closed.