Ανιχνευση Salmonella spp σε απόβλητα και επιφανειακά νερά!

Η ανιχνευση Salmonella spp σε απόβλητα και επιφανειακά νερά μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους! Σύμφωνα με την τελευταία διεργαστηριακή δοκιμή του σχήματος QWAS, με 100% επιτυχία χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος VIDAS (μέθοδος διαπιστευμένη ΚΑΙ από το Εργαστήριό-μας), ενώ αντιθέτως, η μέθοδος PCR πχ είχε μόνο 83%. Στη συγκεκριμέηνη διεργαστηριακή σύγκριση συμμετείχαν 86 συνολικά εργαστήρια από διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Tags: No tags

Comments are closed.