Η παρουσία ΚΥΑΝΟΥΡΙΚΩΝ στις Κολυμβητικές Δεξαμενές!

      Η παρουσία ΚΥΑΝΟΥΡΙΚΩΝ στις Κολυμβητικές Δεξαμενές!

         Δεν αναφέρεται καθόλου στην Ελληνική νομοθεσία,  ο προσδιορισμός και ο περιορισμός-τους είναι χρήσιμος – απαραίτητος στη ρύθμιση της ποιότητας του νερού. 
           Περιορίζεται με ανανέωση ποσότητας νερού ή και με τη χρήση υγρού ή στερεού ανόργανου χλωρίου ή άλλων απολυμαντικών. Διεθνώς προβλέπεται η παρουσία κυανουρικών το πολύ μέχρι 100 mg/l, ενώ σε κάποιες Χώρες απαιτείται ακόμη και η πλήρης απουσία.. .
            Διαπιστώθηκε ότι η ψευδομονάδα ένας μικροοργανισμός που βρίσκεται πολύ συχνά στο περιβάλλον και σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, θεωρείται πιθανός υπαίτιος για ωτίτιδες σε κολυμβητές, μπορεί να είναι παρούσα σε μια κολυμβητική δεξαμενή με αυξημένα κυανουρικά ακόμη και αν είναι υπερχλωριωμένη.

Tags: No tags

Comments are closed.