Χρόνος διατήρησης των αυγών – Κίνδυνοι από Σαλμονέλα!

Αύξηση του χρόνου διατήρησης των αυγών αυξάνει ταυτόχρονα τον κίνδυνο εμφάνισης τροφικών δηλητηριάσεων από Σαλμονέλα.

Η επιμήκυνση του χρόνου διατήρησης των αυγών στο σπίτι ή σε σημεία πώλησης θα αύξανε τους κινδύνους εμφάνισης τροφικών δηλητηριάσεων από Σαλμονέλα, σύμφωνα με την τελευταία επιστημονική γνωμάτευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA).

Εάν η Σαλμονέλα υπάρχει σε αυγά, μπορεί να πολλαπλασιασθεί ταχύτατα καθώς η θερμοκρασία και ο χρόνος φύλαξης αυξάνει. Το ψήσιμο των αυγών, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης.

Οι ειδικοί της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) μελέτησαν τις επιπτώσεις επιμήκυνσης της «μέγιστης ημερομηνίας πώλησης» και «ημερομηνίας λήξεως» των αυγών στην κατανάλωση αυγών ως έχουν και ως συστατικών σε τρόφιμα. Η «μέγιστη ημερομηνία πώλησης» είναι η τελευταία ημερομηνία κατά την οποία τα καταστήματα λιανικής μπορούν να έχουν σε πώληση τα αυγά, στοιχείο το οποίο δεν αναγράφεται στη συσκευασία. Η «ημερομηνία λήξεως» αναφέρεται στην περίοδο κατά την οποία τα αυγά διατηρούν την καλύτερή τους ποιότητα σε οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

Παρατηρήθηκε ότι αύξηση της ημερομηνίας διατήρησης στο σπίτι από 21 σε 28 ημέρες αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης κατά 40% για άψητα αυγά και 50% για ελαφρώς ψημένα. Στη χειρότερη περίπτωση όπου η «μέγιστη ημερομηνία πώλησης» αυξάνεται στις 42 ημέρες και η «ημερομηνία λήξεως» στις 70 ο κίνδυνος τριπλασιάζεται και στις δύο περιπτώσεις.

Τα αποτελέσματα είναι ανάλογα και για τα αυγά σε χώρους εστίασης, όπου η προμήθειά τους γίνεται συνήθως χονδρικά.

Η συντήρηση των αυγών σε ψύξη είναι ο μόνος τρόπος για να μειωθεί η αύξηση του κινδύνου μόλυνσης στην περίπτωση επιμήκυνσης της ημερομηνίας φύλαξης. Ακόμα και έτσι όμως, εάν η ημερομηνία λήξεως αυξανόταν για πάνω από τρεις εβδομάδες ο κίνδυνος θα αυξανόταν παρά την ψύξη.

Tags: No tags

Comments are closed.