Ανίχνευση λεγεονέλλας για το 1ο εξάμηνο 2014 – Δωδεκάνησα / Ρόδος & Κως!

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, εξετάσθηκαν από το εργαστήριο-μας 73 δείγματα για ανίχνευση – καταμέτρηση λεγεονέλλας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ποσοστό 93,2% βρέθηκαν πρακτικά απαλλαγμένα από λεγεονέλλα (Δεν ανιχνεύθηκαν σε 60 σημεία, ποσοστό 83,3% – κάτω από το όριο ανίχνευσης).

Σε πέντε δείγματα (ποσοστό 6,9%) βρέθηκαν αποικίες άνω των 1000 ανά λίτρο νερού, αλλά κάτω των 10000 ανά λίτρο. Στα σημεία αυτά έγιναν οι προβλεπόμενες διορθωτικές ενέργειες με ευθύνη των διαχειριστών των μονάδων!

Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται το υψηλό ποιοτικό επιπέδου του Δωδεκανησιακού τουρισμού, χάρη στον επαγγελματισμό που λειτουργούν τα περισσότερα ξενοδοχεία της περιοχής-μας. (Εξετάσθηκαν σημεία από μονάδες στη Ρόδο και στην Κω).

Το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου «Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης» παραμένει ο αξιόπιστος συνεργάτης και θα εξακολουθήσει να πρωτοπορεί στις προσπάθειες που γίνονται για την διατήρηση του τουρισμού-μας σε επίζηλη θέση και τεκμηριώνοντας αυτή την πρωτοκαθεδρία.

Tags: No tags

Comments are closed.