Εργαστηριακές Δοκιμές – Ποιότητα Προϊόντων & Υπηρεσιών – Ιδιωτικά Εργαστήρια Δοκιμών!

Για την ομαλή λειτουργία της αγοράς, για το ρόλο των ιδιωτικών εργαστηρίων δοκιμών και τον επίσημο έλεγχο έχω επιχειρηματολογήσει όλα αυτά τα χρόνια και επανειλημμένα. Ενώ οι απόψεις-μου δεν μεταβάλλονται, γιατί δικαιώνονται από τις εξελίξεις, δυστυχώς και η Ελληνική Οικονομία, Κοινωνία και Επιστημονική Κοινότητα παραμένει απολιθωμένη, ώστε τα πράγματα να μη βελτιώνονται. Η χρεοκοπια της Χώρας και όσα παρεμποδίζουν την ανάκαμψη δεν είναι άσχετη με όσα συμβαίνουν και εδώ. Ακολουθούν εν συντομία προτάσεις για βελτίωση της κατάστασης:

1. Ανάληψη από τους Φορείς επισήμου ελέγχου της υποχρέωσης πραγματοποίησης των επισήμων ελέγχων που προβλέπονται από τη Νομοθεσία, Ευρωπαϊκή ή και Εθνική. Ετσι, θα κρίνεται εν πολλοίς και η αξιοπιστία των ευρημάτων αυτοελέγχων!…

2. Να συμπληρωθούν οι διατάξεις – προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας, με κραυγαλέα περίπτωση την απουσία προδιαγραφής για τις ψευδομονάδες, στα νερά κολυμβητικών δεξαμενών.

3. Απαγόρευση σε κρατικά ή κρατικοδίαιτα εργαστήρια να παρέχουν υπηρεσίες δοκιμών, ανταγωνιστικά προς τα ιδιωτικά ανεξάρτητα εργαστήρια παροχής υπηρεσιών αυτοελέγχου.

4. Απαγόρευση σε στελέχη του Δημοσίου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα να εργάζονται παράλληλα και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, παρεμφερούς αντικειμένου ή και όχι.

5. Να θεωρείται ασυμβίβαστο η απαχόληση υπαλλήλων ιδιωτικών εργαστηρίων δοκιμών ως αξιολογητές σε φορείς Πιστοποίησης – Διαπίστευσης.

6. Να υπάρχει διαρκής διάλογος επιστημονικών Φορέων, Πανεπιστημίων ή και απλών ενδιαφερομένων Πολιτών για θέματα κοστολόγησης, συμφωνίας με προδιαγραφές, τροποποίηση διατάξεων κλπ ώστε να καταστεί πιο εύρυθμη η αγορά παροχής υπηρεσιών δοκιμών.

Tags: No tags

Comments are closed.