Υγιεινή Τροφίμων – Haccp!

Είναι εντελώς λανθασμένο, αντιεπιστημονικό και αυθαίρετο, να απαιτείται από ελεγκτές, επιθεωρητές κλπ, η μηδενική παρουσία μικροοργανισμών ή χημικών ρυπαντών σε ένα προϊόν, όταν η Νομοθεσία προβλέπει όρια αποδεκτά (και με “αβεβαιότητα” μέτρησης).

Tags: No tags

Comments are closed.