Ανίχνευση λεγεονέλλας για το 2ο εξάμηνο 2012.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012, εξετάσθηκαν από το εργαστήριο-μας 105 δείγματα για προσδιορισμό – ανίχνευση λεγεονέλλας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ποσοστό 97% βρέθηκαν απαλλαγμένα από λεγεονέλλα. Σε τρία δείγματα (ποσοστό 3%) βρέθηκαν αποικίες μέχρι 10000 ανά λίτρο νερού. Στα προβληματικά σημεία έγιναν οι προβλεπόμενες διορθωτικές ενέργειες με ευθύνη των διαχειριστών των μονάδων! Τα ρεαλιστικά και αντικειμενικά αυτά ευρήματα αποτελούν άλλη μια απόδειξη του υψηλού ποιοτικού επιπέδου του Ροδιακού – Δωδεκανησιακού τουρισμού, και οφείλεται κυρίως στον επαγγελματισμό που λειτουργούν τα περισσότερα ξενοδοχεία της περιοχής-μας. Το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου «Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης» θα εξακολουθήσει να πρωτοπορεί στις προσπάθειες που γίνονται για την διατήρηση του τουρισμού-μας σε επίζηλη θέση και να τεκμηριώνεται η πρωτοκαθεδρία αυτή.

Tags: No tags

Comments are closed.