Διεργαστηριακες Δοκιμές σε νερά – απόβλητα, εμφιαλωμένα, Τρόφιμα (Σαλμονέλλα) και γάλα!

Το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου “Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης” συμμετείχαμε με απόλυτη επιτυχία σε Διεργαστηριακές Συγκρίσεις – Δοκιμές σε:

* Εμφιαλωμένο Νερό

* Νερά – Απόβλητα

* Σαλμονέλλα σε Τρόφιμα

* Μικροβιολογία γάλακτος.

Η συμμετοχή σε διεργαστηριακές δοκιμές είναι απαραίτητες στα Εργαστήρια Δοκιμών, γιατί πιστοποιούν ακόμη μια φορά τη δυνατότητά-τους να πραγματοποιούν αξιόπιστες δοκιμές. Eπιτρέπει να εξασφαλίζουμε στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις), αξιόπιστη τεκμηρίωση της Ποιότητας, της Υγιεινής & Ασφάλειας αλλά και της ανταπόκρισης προς της υποχρεώσεις-τους.

“Στο Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου “ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ιω. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ”, στοχεύουμε να προσφέρουμε τις πιο ποιοτικές υπηρεσίες Δοκιμών & Αναλύσεων σε δείγματα Περιβάλλοντος, Νερών & Τροφίμων! Επιδιώκουμε να παραδίδουμε γρήγορα, ακριβή αποτελέσματα και εργαζόμαστε σκληρά ώστε να κάνουμε τη συνεργασία-μας με τους Πελάτες-μας εύκολη και φιλική! Και πάνω από όλα, αγωνιζόμαστε ώστε εσείς να στηρίζεστε στις ενέργειές-σας με εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα των Δοκιμών-μας!”

Tags: No tags

Comments are closed.