(ΗΠΑ): Παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού E.coli 0157:H7 σε μίγμα με σπανάκι.

Η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού E.coli 0157:H7 σε μίγμα σπανακιού και άλλων λαχανικών φέρεται να είναι η αιτία της ασθένειας 16 ατόμων μέχρι τώρα στη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ). Η υπεύθυνη εταιρεία (Wegmans Food Markets) ανακοίνωσε την ανακληση όλων των προϊόντων της ίδιας (και μεταγενέστερων παρτίδων), ενώ συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες υπηρεσίες για διερεύνηση του γεγονότος.

Tags: No tags

Comments are closed.