“Αυτοί που λένε πως τα ξέρουν όλα, ενοχλούν εμάς που τα ξέρουμε!…”

"Those they say they know everything, annoy us who do!..."("Αυτοί που λένε πως τα ξέρουν όλα, ενοχλούν εμάς που τα ξέρουμε!...")Το χιουμοριστικό - περιθωριακό αυτό "απόφθεγμα" της δεκαετίας (για μένα) του 1980 μου έρχεται στο μυαλό κάποιες φορές τελευταία ...