“Ολοκληρωτικές ιδεολογίες του μίσους και του φθόνου!…”

Εγληματικές και παρανοϊκές πράξεις βίας, δεν ακυρώνουν – απαξιώνουν ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, ούτε από την άλλη, μπορούν να “δικαιώσουν” τις “ολοκληρωτικές ιδεολογίες του μίσους και του φθόνου!…”

Tags: No tags

2 Responses