“Μαζί μπουκάραμε!” (κ. Φωτόπουλος, ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ)

“Μαζί μπουκάραμε!” (κ. Φωτόπουλος, ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ)

“Νόμος είναι το δίκαιο του μπουκαρίσματος”

“Κάνε και συ μια μπούκα: Μπορείς!”

Αλλά, το καλύτερο: “Θα μπουκάααρω μέεεσα” (Σαπφώ Νοταρά).

Tags: No tags

Comments are closed.