Ιδεολογικο-πολιτικό το πρόβλημα της Ελλάδας!

Η αποχώρηση της Ελλάδας από την ευρωζώνη θα αποτελούσε ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. Και όχι τόσο για τους συμβολισμούς της αποτυχίας να παραμείνουμε στην πρωτοπορία των προοδευμένων κρατών της δημοκρατικής Ευρώπης. Πολύ πιο εύκολα κατανοητό στον απλό (εργαζόμενο) πολίτη, πιστεύω πως θα είναι η ανάγκη αποπληρωμής των δανείων σε Ευρώ με … νέες δραχμές!
Είμαστε υποχρεωμένοι να αλλάξουμε τη Χώρα. Με πρωτοπόρες τις ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, μακριά από τον Κρατικοπαρεμβατισμό που μας οδήγησε στην Χρεωκοπία!
Είναι ανάγκη να δραστηριοποιηθούν γνήσια και αυθεντικά, οι ενεργές δυνάμεις της αστικής φιλελεύθερης μεσαίας τάξης, της ραχοκοκκαλιάς της Κοινωνίας. Χωρίς παλαιοκομματικές μεθοδεύσεις, φτηνούς εντυπωσιασμούς, αλλά με ιδεολογικούς αγώνες, επίμονους και συνεπείς. Κυρίως με το παράδειγμά-μας. Οι Αρχές και Αξίες της Ενωμένης Ευρώπης, στηρίζονται και στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, όπως και στις Ανθρωπιστικές αξίες.
Το πρόβλημα της Ελλάδος είναι κυρίως Ιδεολογικο-πολιτικό. Τα οικονομικά και άλλα προβλήματα είναι συνέπειες της αδυναμίας της αστικής τάξης να διαδραματίσει το ρόλο-της και να διεκδικήσει όσα δικαιούται.

Tags: No tags

One Response