ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ – ΡΟΔΟΣ, 02/04/2011 – ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ!


Η δράση συλλογής χαρτιού για ανακύκλωση της 2ας Απριλίου 2011 είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 23,810 Kg χαρτιού και εισπράχθηκαν δύο χιλιάδες είκοσι τρία Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (2023,85). Η ποσότητα που μαζεύθηκε ήταν η μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη φορά όπως και το ποσό (συνολικό και κατά κιλό).
Συμφωνήθηκε να αποδοθούν τα χρήματα σε τέσσερεις αποδέκτες ως εξής:
1. Γυμνάσιο Καλυθιών: 500,00 Ευρώ.
2. 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπ. Αιγαίου: 500,00 Ευρώ.
3. Συνάνθρωπός-μας, με αυξημένες ανάγκες κατ΄ οίκον νοσηλίας: 500,00 Ευρώ.
4. Κοινωνικό Παντοπωλείο: 523,85 Ευρώ.

5. ΣΥΝΟΛΟ: 2023,85 Ευρώ.

Tags: No tags

One Response