“… τεσσάρων χρονών παιδάκι το 1955 στην Κύπρο…

"...Ημουνα τεσσάρων χρονών παιδάκι το 1955 στην Κύπρο, όταν έκανα διαδηλώσεις για την "ΕΝΩΣΗ"!... Αρα, δεν μπορώ να δεχθώ ότι οι εκατοντάδες μιναρέδες που φυτεύτηκαν στα κατεχόμενα χώματα της γης-μας είναι υπό διαπραγμάτευση (πόσοι θα μείνουν) ή δικαιώνου ...