Τα έσοδα από την επόμενη “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ” στο “Κοινωνικό Παντοπωλείο”!


Η κίνηση πολιτών “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” αποφάσισε, μετά και τη σημερινή ανακοίνωση για το “Κοινωνικό Παντοπωλείο”, να προκαταβάλει για τις ανάγκες άπορων μαθητών σε σχολικά είδη, το ποσό των πεντακοσίων ευρώ, προϊόν της επόμενης συλλογής χαρτιού για ανακύκλωση, που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νομεβρίου 2010. Λεπτομέρειες για το χώρο συγκέντρωσης και την ακριβή ημερομηνία & ώρες θα ανακοινωθούν έγκαιρα!
Για τη “Δημιουργική Πρωτοπορία”
Δημήτρης Οικονομίδης, 2241028638.

Tags: No tags

Comments are closed.