Πού οφείλονται οι στρεβλώσεις στην Αγορά; Η αδιαφάνεια και η διαφθορά;

Συμμετοχή σε συζήτηση:

“…Ολα αυτά οφείλονται (κατά τη γνώμη-μου), στον ολοκληρωτικό κρατισμό και στην αδιαφάνεια που υπάρχει στην Ελλάδα! Οι πολίτες, μόνο με την “άδεια” του Κράτους μπορούν να “επιζήσουν”, και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει να επαφίεσε στη “λύπηση” ενός πανίσχυρου, αλλά μειωμένης πολλές φορές ηθικής, συνανθρώπου-σου!..
Δηλαδή, η έλλειψη πραγματικού ανταγωνισμού, η αδιαφάνεια, η αδυναμία και “απροθυμία” του Κράτους να διαδραματίσει ρυθμιστικό (και όχι ανταγωνστικό προς τις επιχειρήσεις) ρόλο, οδηγούν στη διαφθορά, την αδιαφάνεια και τις στρεβλώσεις στην Αγορά. Οπως φυσικά και στην εξαχρίωση της Κοινωνίας!…”

Tags: No tags

Comments are closed.