Κυπριακές Παροιμίες!

“Την πέτρα την πελετζητήν, όπου τη βάλεις στέκει!”
Την πελεκητή πέτρα μπορείς να τη βάλεις, κατά το κτίσιμο, σε κάθε θέση). Επισημαινει τη σημασία της καλλιέργειας, της εκπαίδευσης, της Παιδείας, στη δυνατότητα του ανθρώπου να ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες!

Tags: No tags

One Response