ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ – ΡΟΔΟΣ 2010!

Συλλογή χαρτιού για αποστολή προς ανακύκλωση.
(Αχρητα βιβλία, κατάλογοι, εφημερίδες, περιοδικά, κόλλες Α4)
Παρακαλούμε να είναι τακτοποιημένα σε δέματα ή σε χαρτοκιβώτια

http://www.facebook.com/event.php?eid=185435329715&index=1

Tags: No tags

Comments are closed.