ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ ΜΕ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ (“Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 21-11-2009”)

“…«Οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει με κατάλοιπα φυτοφαρμάκων στα εξαγώγιμα αγροτικά προϊόντα προς Ρωσία οφείλεται είτε σε πλημμελή έλεγχο από πλευράς εργαστηρίου πιστοποίησης –δημόσιου ή ιδιωτικού– είτε σε απερισκεψία του παραγωγού, του μεταποιητή ή του εξαγωγέα», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Β. Θωμαΐδης…..”

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_100095_21/11/2009_362310

Tags: No tags

Comments are closed.