“ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΙ ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (ΤΡΟΦΙΜΩΝ)”


Σε άρθρο των κ.κ. Νίκου Γδοντέλη (nikosgdontelis@yahoo.com) & Γιάννη Ζαμπετάκη (izabet@chem.uoa.gr), στο τεύχος 337 (11/2009) του περιοδικού “Τρόφιμα & Ποτά” (σελ 24 – 28), καταγράφονται οι αδυναμίες για τον έλεγχο των τροφίμων στην Ελλάδα. Γίνεται αναφορά στην ανάγκη των διαδικασιών αυτοελέγχου (διαδικασία haccp), η ανάγκη ύπαρξης ισχυρού και αποτελεσματικού ΕΦΕΤ, και καταγράφονται αδυναμίες λόγω της πολυδιάσπασης και κατακερματισμού των φορέων ελέγχου. Τονίζεται ακόμη και η δυνατότητα των Ιδιωτικών – Ανεξάρτητων Εργαστηρίων Ποιοτικού Ελέγχου να είναι χρήσιμα στην όλη διαδικασία.
Το άρθρο συμφωνεί εν πολλοίς με παλαιότερες απόψεις-μου που εξέφρασα για το όλο θέμα (Πχ δημοσιεύματα στα Χημικά Χρονικά, διαρκής αρθρογραφία-μου σε έντυπα κλπ).

Tags: No tags

Comments are closed.