«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» – ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ!

(Διακήρυξη για τις εκλογές του 2006 – Το κείμενο παραμένει αναλλοίωτο!…)

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ ΠΡΩΤΟΠΟΡΊΑ»
ΕΚΛΟΓΈΣ ΤΗΣ 5ης ΝΟΈΜΒΡΙΟΥ 2006 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΕΛΛΉΝΩΝ ΧΗΜΙΚΏΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ήλθε η ώρα να επιλέξετε!
Είμαστε σίγουροι, πως πάντα απασχολούσε και σας (τη μεγάλη πλειοψηφία των χημικών), το κατά πόσο οι εξήντα (60) εκλεγμένοι αντιπρόσωποι εκπροσωπούσαν αυθεντικά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15,000) περίπου συναδέλφους χημικούς, ή αντίθετα μια μειοψηφία «προνομιούχων».
Οι εκλογές αυτές, είναι ευκαιρία και χώρος δράσης και για τον αδέσμευτο και ακηδεμόνευτο συνδικαλισμό
Στη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» πιστεύουμε πως στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων πρέπει να εκπροσωπηθούν αυτοδύναμα όλα τα Περιφερειακά Τμήματα της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, και μάλιστα η Ακριτική Ελλάδα.
Στη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» πιστεύουμε πως στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων πρέπει να εκπροσωπηθούν δυναμικά και αποτελεσματικά όλοι οι επαγγελματικοί χώροι απασχόλησης των χημικών.
Χώρος δράσης αιχμής των χημικών, κατεξοχήν εργαστηριακών επιστημόνων, αποτελούν τα Ιδιωτικά – Ανεξάρτητα Εργαστήρια Δοκιμών. Αυθεντικός και γνήσιος παραγωγικός τομέας, αφού με τις επενδύσεις, τη γνώση και την εργασία-μας προσφέρουμε ουσιαστικό έργο στον τόπο, μεταξύ άλλων για:
• Την Υγιεινή & την Ασφάλεια των Τροφίμων (εφαρμογή haccp).
• Το νερό (πόσιμο, χρήσης, κολύμβησης).
• Την Οικολογία & την Προστασία του Περιβάλλοντος.
• Την Προστασία πολιτών και εργαζομένων από επικίνδυνες ουσίες ή διαδικασίες (Τεχνικοί ασφαλείας).
Τα Ιδιωτικά – Ανεξάρτητα Εργαστήρια Δοκιμών παρέχουν καίριες υπηρεσίες, τόσο για τη συμμόρφωση προς τις κείμενες διατάξεις (διαδικασία ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΩΝ, haccp), όσο και για τη βελτίωση των υπηρεσιών και προϊόντων. Και μάλιστα σε καθεστώς ΔΙΑΦΆΝΕΙΑΣ, με τους κανόνες της δημιουργικής Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας, χωρίς πρακτικές που προωθούν τη διαπλοκή μεταξύ ελεγχομένων και ελεγκτικών μηχανισμών.
Υποστηρίζουμε την ανάγκη αποτελεσματικής λειτουργίας και ενίσχυσης του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Οι πρακτικές υποβάθμισης και απαξίωσης-του οδηγούν σε οπισθοδρόμηση και επάνοδο στο καθεστώς αναποτελεσματικών «μη ελέγχων». Οι υπηρεσίες επισήμου ελέγχου (πχ Γενικό Χημείο του Κράτους) πρέπει να ενισχυθούν για να διαδραματίσουν το ρόλο-τους.
Από την άλλη, δεν επιτρέπεται Κρατικά ή Κρατικοδίαιτα εργαστήρια να προβαίνουν σε «άγρα πελατών», ανταγωνιζόμενα (αθέμιτα) Ιδιωτικά Εργαστήρια συναδέλφων, βαριά φορολογούμενων και εργαζόμενων κάτω από συνθήκες ασφυκτικά περιρρέοντος Κρατισμού.
Η Ανώτατη Παιδεία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Θα προχωρήσει προς μεταρρυθμίσεις και σύγχρονες δομές που επικρατούν σε Ελεύθερες & Ανοικτές Κοινωνίες ή θα παραμείνει στο τέλμα που την καθηλώνει η νοοτροπία και η ιδεολογία της «ήσσονος προσπάθειας»;
Η Δημόσια Εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει (και είναι) πεδίο μαζικής δράσης ικανών & δημιουργικών συναδέλφων. Μεγάλος όμως αριθμός χημικών ασκεί με αξιοπρέπεια το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην ιδιωτική εκπαίδευση. Είναι επιτέλους καιρός, να παύσει η προσβλητική αναφορά στους συναδέλφους αυτούς, που αγωνιούν για το μεροκάματο, με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς όπως «παραπαιδεία» (sic), όταν όλοι αναγνωρίζουν την προσφορά-τους, την υψηλή κατάρτιση-τους και τη φιλοτιμία με την οποία κοπιάζουν για το επάγγελμά-τους.
Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων πρέπει να εκφράσει ακόμη και τις αγωνίες και επιδιώξεις των Συναδέλφων εκείνων που αγωνίζονται στον ιδιωτικό Τομέα της Οικονομίας: Στην παραγωγή (Βιομηχανία / Βιοτεχνία) στην Παροχή Υπηρεσιών Ποιότητας, στις Πωλήσεις, στις Μελέτες & στις Κατασκευές, σε Εταιρείες Συμβούλων.
Στη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» δεν ζητούμε διορισμούς, δεν τους χρειαζόμαστε. Απαιτούμε όμως, μαζί με την πλειοψηφία της Ελληνικής Κοινωνίας, να δημιουργηθούν οι συνθήκες για αξιοπρεπή και δημιουργική εργασία.
Η Ελληνική Κοινωνία, δεν μπορεί να περιμένει άλλο. «Κώστα, πιο γρήγορα»! «Γιώργο, πιο γρήγορα», ζητάει από τους ηγέτες-μας. Μηδενική είναι η ανοχή στην αδιαφάνεια και στη διαπλοκή. Κανένας συμβιβασμός με τη συντήρηση και την αντίδραση. Η Ελλάδα δεν γυρίζει πίσω!
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Τώρα είναι η ώρα!
Θα ήταν τιμή-μας να επιλέξετε εμάς, ώστε να αντιπροσωπεύσουμε τις ιδέες, τις επιθυμίες, τις αγωνίες και τις επιδιώξεις-σας από το βήμα της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Δεν θα σας απογοητεύσουμε ούτε τώρα!

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ»

(Διακήρυξη για τις εκλογές του 2006 – Το κείμενο παραμένει αναλλοίωτο!…)

Tags: No tags

Comments are closed.