Προστασία απο Λεγεονέλλα – “Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου”


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΛΕΓΕΟΝΕΛΛΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Ι. ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΩΝ

A. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ), ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΖΕΣΤΟΥ – ΚΡΥΟΥ) ή ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜ. ΧΛΩΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ

Η θερμοκρασία του ζεστού νερού στην έξοδο των λεβήτων πρέπει να είναι >60οC και των επιστροφών να είναι >50οC (κατά προτίμηση >55οC, αν αυτό είναι εφικτό).

Η θερμοκρασία του ζεστού νερού στα δωμάτια >50οC και του κρύου <25οc>

B. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ – ΔΙΚΤΥΩΝ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Το κύκλωμα του ζεστού νερού θα καθαρίζεται από τα άλατα μια φορά το χρόνο και θα απολυμαίνεται κάθε δίμηνο. (Οι βρύσες και τα ντους θα καθαρίζονται σχολαστικά).

Έντονη απολύμανση του κυκλώματος θα γίνεται με υπερχλωρίωση δύο φορές το χρόνο (ελεύθερο χλώριο > 5mg/l, παραμονή για 4 – 6 ώρες). Απαιτείται τακτική και συστηματική απολύμανση (ελεύθερο χλώριο > 0,5mg/l).

ΙΙ. ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ (ΠΙΣΙΝΕΣ)

A. ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΛΩΡΙΟΥ / pH

Θα γίνονται καθημερινές μετρήσεις υπολειμματικού και ολικού χλωρίου και pH και θα καταγράφονται στο ειδικό έντυπο.

ΟΛΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ: 3,0 mg/l ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΛΩΡΙΟ: >0,5 mg/l pH: 7,0 – 8,2

ΙΙΙ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΟΚΙΜΗ: 2 – 3 δείγματα 1 – 2 φορές ετησίως για τεκμηρίωση αποτελεσματικότητας συστήματος ποιότητας.

Tags: No tags

Comments are closed.