“Αντιδικία” μεταξύ ΕΣΥΔ & HellasCert!

Ποινή επίπληξης επέβαλε το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), σε 4 εταιρείες πιστοποίησης, από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές, οι οποίες δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα. H ποινή επεβλήθη επειδή, κατά το ΕΣΥΔ, οι εταιρείες εφάρμοζαν πλημμελώς τον κανονισμό της Ε.Ε. ΕΜΑS, προκειμένου να χορηγήσουν σε επιχειρήσεις πιστοποιητικά περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001.
Η ΗellasCert σε ανακοίνωσή της, αναφέρει οτι θα προσφύγει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαπίστευσης (European Accreditation) στον οποίο είναι μέλος το ΕΣΥΔ, καθώς και στο Διεθνές Forum Διαπίστευσης (IAF) προκειμένου να ελεγχθεί η αμεροληψία και η πληρότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε από το ΕΣΥΔ.
Tags: No tags

Comments are closed.