ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΒΙΒΛΙΑ, ΑΡΘΡΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ / 3

Αρχείο βιβλίων, άρθρων, δημοσιευμάτων – Σύντομα σχόλια και επισημάνσεις:
3. “Πίσω στον πολιτικό φιλελευθερισμό”: Ηλίας Κουσκουβέλης, “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ“, 13/01/2009, σελ. 13.

Γράφει ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για τη σημερινή κατάσταση:
“…Στη δυσχέρεια αυτή οδηγούμαστε επειδή η πολιτική ταυτίζεται με την εξουσία, η οποία γίνεται αυτοσκοπός. Σ΄αυτή την περίπτωση, στόχος είναι η πρόσκαιρη ευχαρίστηση όλο και μεγαλύτερου φάσματος ψηφοφόρων. Η πολιτική επικοινωνία με τα τεχνάσματά της επικρατεί έναντι της πραγματικής πολιτικής …. Πρωταρχικός σκοπός είναι η αποφυγή του πολιτικού κόστους και όχι η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.
….
Το πρώτο στάδιο της θεραπείας είναι η επιστροφή στην ουσία και την ιδεολογία, προκειμένου να αντλήσουμε αρχές, ιδέες, επιχειρήματα, σημεία αναφοράς και να αρθρώσουμε σαφή πολιτική σκέψη και ουσιαστικό πολιτικό λόγο.
Ο πολιτικός φιλελευθερισμός είναι το κατάλληλο μέσο. Τα ζητήματα του περιορισμού της εξουσίας και των αυθαιρεσιών της αγοράς, η ελευθερία του ατόμου, με απώτερο σκοπό την ευτυχία του ατόμου και της κοινωνίας, συνδέθηκαν ευκρινώς από τους στοχαστές του κλασικού φιλελευθερισμού. Οι πολιτικοί και οι πολίτες το σύνολο δηλαδή, θα επωφεληθούν τα μέγιστα από την υιοθέτηση αυτής της φιλελεύθερης παράδοσης.”
Η σαφήνεια του κειμένου, ενισχύει το ιδεολογικό οπλοστάσιο του Φιλελευθερισμού. Η συμμετοχή σε δράσεις, όπως η προσπάθειά-μας για κινητοποίηση των πολιτών στο θέμα της ανακύκλωσης χαρτιού στη Ρόδο, αλλά κυρίως Η ΜΕΓΑΛΗ & ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ απλών πολιτών μας κάνουν να αισιοδοξούμε για το μέλλον.
Tags: No tags

Comments are closed.