Βαθμός Αξιολόγησης για την Ποιότητα Τροφίμων & Νερών 2018 – Ξενοδοχεία / Δωδεκάνησα!

Η Αξιολόγηση είναι για εσωτερική χρήση, δεδομένου ότι κάθε μονάδα έχει ιδιαίτερο Πρόγραμμα. Αν και τα δείγματα έχουν διαφορετική βαρύτητα, για λόγους διευκόλυνσης θεωρούνται ισοδύναμα. Ένα δείγμα με "σημαντικές αποκλίσεις" υπήρξε δυνητικά επικίνδυνο, αλλά ...