Φιλελεύθερη Αστική Δημοκρατία!

Η εμφάνιση του ονόματός-μου σε καταλόγους, μοναδικό νόημα έχει, όσο με αφορά, τη στήριξη απόψεων που και εδώ εκφράζω: Φιλελεύθερη Αστική Δημοκρατία, με προεξάρχουσα την Ιδιωτική Οικονομία!Πώς μπορούμε να ελπίζουμε πως η κατάσταση της Χώρας θα βελτιωθεί αν ...