ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ – ΚΩΣ, 04 / 07 / 2010

(coliforms, E. coli, Ε. faecalis /100ml)ΚΩΣ-ΜΑΡΜΑΡΙ 1, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 0 0 0ΚΩΣ-ΤΙΓΚΑΚΙ, ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΚΡΟ 0 0 4ΚΩΣ-ΤΙΓΚΑΚΙ, ΔΕΞΙΟ ΑΚΡΟ 0 0 0ΚΩΣ-ΑΚΡΟ ΧΕΛΩΝΑΣ, ROBINSON CLUB DEDALOS 2 2 2ΚΩΣ-ΒΟΥΝΟ, ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 'ΝΟΡΙΝΤΑ' 32 20 2ΚΩΣ-ΓΟΥΡΝΙΑΤΗ ...