Ποιότητα νερών ακτών κολύμβησης – ΚΩΣ, 17/06/2010

Ποιότητα νερών ακτών κολύμβησης - ΚΩΣ / 17 - 06 - 2010(coliforms, E. coli, Ε. faecalis) /100mlΚΩΣ-ΜΑΡΜΑΡΙ 1, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 4 0 0ΚΩΣ-ΤΙΓΚΑΚΙ, ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΚΡΟ 0 0 0ΚΩΣ-ΤΙΓΚΑΚΙ, ΔΕΞΙΟ ΑΚΡΟ 30 30 4ΚΩΣ-ΑΚΡΟ ΧΕΛΩΝΑΣ, ROBINSON CLUB DEDALOS 10 2 4ΚΩΣ-Β ...