Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού – 2..

ΠΡΟΣ: «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ΘΕΜΑ: Δημοσίευμα Σαββάτου 17 Δεκεμβρίου 2011 περί «καταγραφής γεωτρήσεων»Αγαπητή «Καθημερινή»Στην έκδοσή-σας του Σαββάτου 17 Δεκεμβρίου 2011, στο τμήμα «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ», σελ 13, δημοσιεύεται ολοσέλιδο κείμενο σχετικά με τις υφιστάμενες γεω ...

Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού.

Το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου, πραγματοποιεί τις αναγκαίες δοκιμές που απαιτούνται "για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού" (ΦΕΚ Β 1440 / 2011).Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241028638Τηλεομοιότυπο (φαξ) 2241035623dimitris@oikonomidislab.gr ...