Οι Πολίτες λένε ΟΧΙ στην ΑΣΥΔΟΣΙΑ (Τραπεζών, Εταιριών Τηλεφωνίας κ.α.)

1. Κατά λάθος (δικό-μου) κατέθεσα σε μη χρησιμοποιούμενο χορηγητικό λογαριασμό-μου σε Τράπεζα, επιταγή πελάτη-μου, περίπου 3000,00 Ευρώ. Ζήτησα να μου επιστραφούν τα χρήματα, αλλά μου υποδείχθηκε πως πρέπει πρώτα να ... ενεργοποιήσω τον αδρανή λογαριασμό ...