Το Τρικωμίτικο – “Κοφτά τζιαι τρικωμίτικα!”

"ΤΟ ΤΡΙΚΩΜΙΤΙΚΟ"Από πού προήλθε:Πριν από το 1821, δρούσε με βάση το Τρίκωμο και έδρα τα γύρω χωριά, οπλαρχηγός με πρότυπο τους αρματωλούς και κλέφτες εν Ελλάδι (πρόσωπο αγνώστου τώρα εις εμέ ονόματος.) Κατά τις σφαγές που ακολούθησαν την έκρηξη της Ελλην ...