Βαθμός Αξιολόγησης για την Ποιότητα Τροφίμων & Νερών 2018 – Ξενοδοχεία / Δωδεκάνησα!

Η Αξιολόγηση είναι για εσωτερική χρήση, δεδομένου ότι κάθε μονάδα έχει ιδιαίτερο Πρόγραμμα. Αν και τα δείγματα έχουν διαφορετική βαρύτητα, για λόγους διευκόλυνσης θεωρούνται ισοδύναμα. Ένα δείγμα με "σημαντικές αποκλίσεις" υπήρξε δυνητικά επικίνδυνο, αλλά ...

Η άμυνα των ξενοδοχείων στους “κατα φαντασίαν ασθενείς” των διακοπών!

Οι ενέργειες που προτείνει ο ΣΤΕΚ είναι να συμπεριλαμβάνονται στα συμβόλαια οι πιο κάτω όροι: 1. Σε περίπτωση ασθένειας, αδιαθεσίας ή ατυχήματος να ενημερώνεται η υποδοχή του ξενοδοχείου ή ο εκπρόσωπος του οργανωτή ταξιδίων (Rep). 2. Το ξενοδοχείο να έχ ...

Διαδικασία Αυτοελέγχων – Επίσημος Ελεγχος – Ποιότητα Προϊόντων & Υπηρεσιών!

Σύμφωνα με όσα ισχύουν στις χώρες όπου η Ιδιωτική Οικονομία έχει το ρόλο που της αξίζει στην παραγωγική δραστηριότητα και στην επιδίωξη βελτίωσης της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, η διαδικασία Αυτοελέγχου δεν υποκαθιστά τον επίσημο έλεγχο. Οι Εκ ...

Ιανουάριος 2002: Διαπιστευθήκαμε – Νέα Εποχή – Ιδιες Αξίες: Συνέπεια – Συνέχεια – Ποιότητα! !

Στη Νέα Εποχή της Ενωμένης Ευρώπης, το μέλλον ανήκει σ’ αυτούς που το οραματίστηκαν! Πρώτοι σε όλη την Ελλάδα, ανοίξαμε καινούργιους δρόμους, πιστεύοντας σε αξίες, στηριζόμενοι σε αρχές, συμμετέχοντας στο όραμα μιας Ανοικτής Κοινωνίας στην Ευρώπη, με την ...