Επιτυχείς διεργαστηριακές δοκιμές – συγκρίσεις: Νερά Επιφανειακά, Απόβλητα, Κολύμβησης

Απολύτως επιτυχείς διεργαστηριακές δοκιμές - συγκρίσεις για το Εργαστήριό-μας για Νερά Επιφανειακά, Απόβλητα, Κολύμβησης στις παραμέτρους:Ολικά Κωλοβακτηριοειδή, E. coli, Κοπρανώδη κωλοβακτηρίδια, Εντερόκοκκοι κοπράνων, Salmonella spp.Η συμμετοχή σε διεργ ...