Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού.

Το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου, πραγματοποιεί τις αναγκαίες δοκιμές που απαιτούνται "για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού" (ΦΕΚ Β 1440 / 2011).Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241028638Τηλεομοιότυπο (φαξ) 2241035623dimitris@oikonomidislab.gr ...