Ακρυλαμίδιο στα Τρόφιμα – Κανονισμός ΕΕ 2017 / 2158

Ο Κανονισμός δίνει ιδιαίτερο βάρος στις προσπάθειες να μειωθεί η δημιουργία κατά τη διαδικασία επεξεργασίας των τροφίμων, του (καρκινογόνου) ακρυλαμιδίου. Προτείνει συγκεκριμένες βελτιωτικές ενέργειες, όπως χαμηλότερες θερμοκρασίες ψησίματος, συντομότερου ...