ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ – Εργαστηριακές Δοκιμές

* Εργαστηριακές δοκιμές ελαιολάδου: - Οξύτητα - Φασματοσκοπική εξέταση υπεριώδους (Κ232, Κ270, ΔΚ) - Αριθμός υπεροξειδίων Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241028638 Τηλεομοιότυπο (φαξ) 2241035623 dimitris@oikonomidislab.gr http://www.oikonomidislab.gr