Ανάγκη για μικρότερο Κράτος!

"...Αυτό που προέχει σήμερα είναι η μείωση του εξωπραγματικού μεγέθους του κράτους. Σε αυτό, οφείλονται, εν πολλοίς, τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε: η διαφθορά, η γραφειοκρατία, η πολυνομία, η συναλλαγή, οι ευνοιοκρατικές ρυθμίσεις...."Κ. Μί ...