Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΨΕΥΔΟΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ!

Στείλαμε στο Υπουργείο Υγείας – Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής / Νερά το πιο κάτω κείμενο και περιμένουμε την απάντησή-τους! ΘΕΜΑ: Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΨΕΥΔΟΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ! Αγαπητοί Κύριοι, 1. Πραγματοποιώντας για λογαριασμό Πελατών ...

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ κλπ.

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης για τη «λειτουργική τακτοποίηση τουριστικών καταλυμάτων και αδειοδότηση κολυμβητικών δεξαμενών αρμοδιότητας ΕΟΤ». "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:α) Σχεδιαγράμματα εις τριπλούν υπογεγραμμένα από διπλ ...