Οι … “νοσταλγοί” της αποκιοκρατίας – Συμμετοχή σε συζήτηση!…

Για όσους μιλούν με ... "νοσταλγία" για την παρουσία των Ιταλών στα Δωδεκάνησα!........Τι θα ήταν σήμερα; Ιταλική αποικία!...Ο τόπος για να προχωρήσει χρειάζεται ελευθερία και νοικοκύρεμα!... (Η "νοσταλγία" των κατακτητών δεν οφελεί!).....Πάντως για να θυ ...