Για το Ενυδρείο της Ρόδου!

Για το Ενυδρείο της Ρόδου: Αν στα πλαίσια εξυγίανσης του σπάταλου και αδιαφανούς Κράτους, είναι ανάγκη να "απελευθερωθεί" από την αφάνεια και το ρόλο "κομπάρσου" που το καταδίκασε "το Κράτος των Αθηνών", προτείνω την ουσιαστική παρέμβαση τοπικών (και ιδιω ...