Επιτυχείς Διεργαστηριακές Δοκιμές – Συγκρίσεις: Νερό Εμφιαλωμένο!

Το Εργαστήριό-μας συμμετείχε για ακόμη μια φορά, με απόλυτη επιτυχία, σε διεργαστηριακές δοκιμές. Η συμμετοχή σε διεργαστηριακές δοκιμές αποδεικνύει την προσήλωση ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου δοκιμών στην επιδίωξη παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και η επιτ ...

Διεργαστηριακες Δοκιμές σε νερά – απόβλητα, εμφιαλωμένα, Τρόφιμα (Σαλμονέλλα) και γάλα!

Το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου "Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης" συμμετείχαμε με απόλυτη επιτυχία σε Διεργαστηριακές Συγκρίσεις - Δοκιμές σε: * Εμφιαλωμένο Νερό * Νερά - Απόβλητα * Σαλμονέλλα σε Τρόφιμα * Μικροβιολογία γάλακτος.Η συμμετοχή σε διεργαστηριακές δοκ ...