Ελεγχοι – Δοκιμές – Τεστ!

Ελεγχοι - Δοκιμές - Τεστ! Λέξεις πολυχρησιμοποιημένες τελευταία"Επίσημοι Ελεγχοι - οι έλεγχοι - δοκιμές - τεστ των αρμοδίων υπηρεσιών, συστηματικοί, τακτικοί, διαφανείς, για διαπίστωση της συμμόρφωσης προς τη Νομοθεσία, ή κατόπιν καταγγελιών, για επιβολ ...