Κρατισμός, η ατία της χρεοκοπίας!

"...δεν επιχαίρει για αλλαγές που δεν επιδίωξε, δεν επιχαίρει, θλίβεται, γιατί επιβεβαιώθηκε στα όσα είχε προβλέψει, για όσα είχε προειδοποιήσει. Ας όψονται εκείνοι που με την πελατειακή πλειοδοσία, με τον εκμαυλιστικό λαϊκισμό, δημιούργησαν ένα υπερτροφι ...

Ανάγκη για μικρότερο Κράτος!

"...Αυτό που προέχει σήμερα είναι η μείωση του εξωπραγματικού μεγέθους του κράτους. Σε αυτό, οφείλονται, εν πολλοίς, τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε: η διαφθορά, η γραφειοκρατία, η πολυνομία, η συναλλαγή, οι ευνοιοκρατικές ρυθμίσεις...."Κ. Μί ...