Η ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης διακυβεύεται!…

«Τα πάντα διακυβεύονται Εάν το ευρώ αποτύχει, τότε η Ευρώπη θα αποτύχει. Η ιδέα των ευρωπαϊκών αξιών και της ενότητας θα έχουν αποτύχει. Μια ιδέα που έδωσε ισχύ και ευημερία στην ήπειρό μας, μετά τους πολέμους και την καταστροφή του προηγουμένου αιώνα. Εν ...