ΙΔΙΩΤΙΚΑ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ!

Συμβαίνουν και στη Νορβηγία! Η Ενωση Ευρωπαϊκου Ελεύθερου Εμπορίου (EFTA) καλεί τη Νορβηγική Κυβέρνηση να προσαρμόσει τους όρους χρηματοδότησης του Δημοτικού Εργαστηρίου του Trodheim που πραγματοποιει τις εργαστηριακές δοκιμές νερών και τροφίμων για λογα ...