Υγιεινή Τροφίμων – Haccp!

Είναι εντελώς λανθασμένο, αντιεπιστημονικό και αυθαίρετο, να απαιτείται από ελεγκτές, επιθεωρητές κλπ, η μηδενική παρουσία μικροοργανισμών ή χημικών ρυπαντών σε ένα προϊόν, όταν η Νομοθεσία προβλέπει όρια αποδεκτά (και με "αβεβαιότητα" μέτρησης).

Υποχρεωτική η “αβεβαιότητα μέτρησης” για τεκμηρίωση παράβασης ενώπιον Δικαστηρίου!

Σε πολλές δικαστικές αποφάσεις, όπου το Εργαστήριο Επισήμου Ελέγχου αρνήθηκε (κακώς) να λάβει υπόψη-του την "αβεβαιότητα της μέτρησης" κατά τη γνωμάτευσή-του για μη συμμόρφωση προς νομοθετικό όριο, η Δικαιοσύνη αποφάνθηκε υπέρ του κατηγορουμένου, αθωώνοντ ...